Αθώα η κατηγορούμενη  για διατάραξη κοινής ησυχίας. - Copy