ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων υπάρχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Αναλαμβάνουμε με επιτυχία κάθε είδους υπόθεση που αφορά το ποινικό δίκαιο, υπερασπιζόμενοι αποτελεσματικά τους πελάτες μας. Διερευνάμε όλες τις υποθέσεις σε βάθος, αναζητώντας όλα αυτά τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Μάθε Περισσότερα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας δίνει μεγάλη σημασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αναλαμβάνοντας με επιτυχία διαζύγια τόσο συναινετικά όσο και διαζύγια με αντιδικία, διατροφές τέκνων, διανομή κοινής περιουσίας και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Μάθε Περισσότερα
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, ελέγχους τίτλων, διαχείρισης ακινήτων, εγγραφής προσημειώσεων υποθήκης και εξαλείψεων προσημειώσεων υποθήκης ακινήτων, σύναψης μισθωτικών συμβάσεων, έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου, καταβολής μισθωμάτων κ.α.

Μάθε Περισσότερα
ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει: - Αγωγή αποζημίωσης για υλικές ζημίες οχήματος, καθώς και για τις πάσης φύσεως δαπάνες του ζημιωθέντα. - Διεκδικήσεις στην περίπτωση που έχει επέλθει σοβαρός τραυματισμός. - Διεκδικήσεις λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος). - Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια (υποθέσεις σοβαρών τροχαίων με τραυματισμό ή θάνατο). - Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, σε σοβαρά τροχαία.

Μάθε Περισσότερα
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παράσχουν, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα του ενοχικού δικαίου. Ενδεικτικά: Σύνταξη συμβάσεων Αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού Απαιτήσεις και αποζημιώσεις από συμβάσεις Αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων Διαφορές από συμβάσεις έργου Δωρεές Περιπτώσεις κατάπτωσης ποινικών ρητρών Αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη και πάσης άλλης φύσεως

Μάθε Περισσότερα