ΒΑΣΕΙ    ΤΗΣ  ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΜΑΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣ- ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 2486/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (πλημ/των), κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους, για το αδίκημα της απάτης κατ' εξακολούθηση, το οποίο τέλεσε εις βάρος των εντολέων μας - παριστάμενων στη δίκη προς υποστήριξη κατηγορίας.
Ως γνωστόν το αδίκημα της απάτης είναι δυσαπόδεικτο και εμείς αισίως καταφέραμε να αποδείξουμε και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση, μέσα σε δύο έτη από την κατάθεση της έγκλησής μας, τη βασιμότητα των ισχυρισμών μας, με αποτέλεσμα να καταδικάσουμε τον ως άνω κατηγορούμενο.