ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:


- Αγωγές αποζημίωσης για υλικές ζημίες οχήματος, καθώς και για τις πάσης φύσεως δαπάνες του ζημιωθέντα.


- Διεκδικήσεις στην περίπτωση που έχει επέλθει σοβαρός τραυματισμός.


- Διεκδικήσεις λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος).


- Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια (υποθέσεις σοβαρών τροχαίων με τραυματισμό ή θάνατο).


- Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια που προκύπτουν από συμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα.