ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, έκδοση διαζυγίου με αντιδικία  τη διατροφή των τέκνων και συζύγων, η οποία λαμβάνει χώρα κατόπιν της διάστασης των συζύγων ή κατόπιν του διαζυγίου. Επίσης ασχολείται με υποθέσεις που ακολουθούν τη διάσταση των συζύγων ή το διαζύγιο όπως τη διανομή ή  τον χωρισμός της κοινής περιουσίας των συζύγων η οποία μπορεί να γίνει δικαστικά ή ακόμα και εξωδικαστικά με την διαμεσολάβηση.
Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται επίσης με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.