ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων, μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, τη σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων και αιτήσεων, τη διεξοδική μελέτη και προετοιμασία των ποινικών φακέλων, την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.